Tag: ,

Za prava migrantkinja u Srbiji: Borba protiv trgovine ljudima i nasilja nad ženama

Bujanovac, 28. septembar 2023. Aktivnost „Zajedno možemo više“, koja ima za cilj promovisanje kulturološke razlike, kao i povezivanje žena sa lokalnom...