Tag: , , ,

Stalni posao vozača u opštini rezervisan za Nagipovog brata

Bujanovac, 24. februar 2022. Radna mesta u Opštinskoj upravi Bujanovac za koja je 21.  februara otvoren konkurs već su rezervisana i to ponovo za ljude  predsednika...