Otvoren konkurs za specijalce, a ovo je važan uslov za prijem

Bujanovac, 3. avgust 2023. (foto MO) – Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem novih pripadnika u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“, koji je otvoren do 30. septembra.

Potpukovnik Bojan Mihajlov iz 72. brigade rekao je za RTS da biti pripadnik neke elitne jedinice podrazumeva razvijanje znanja, navika, veština, a traži odricanje, visoku motivisanost i spremnost na dodatno angažovanje. Istakao je ko može da se prijavi i koji su osnovni uslovi koje kandidat treba da zadovolji.

Konkurs je raspisan 1. avgusta i objavljen je na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a dostupan je svim građanima i zainteresovanim licima.

„Na javni konkurs mogu da konkurišu svi punoletni građani, državljani Republike Srbije, koji nisu stariji od 30 godina u trenutku podnošenja prijave na javni konkurs. Osim toga, oni treba da budu zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije i da ispunjavaju druge uslove propisane konkursom, jedan od posebnih uslova je da su plivači“, napomenuo je Mihajlov.

Prema njegovim rečima, svi potencijalni kandidati treba da pročitaju konkurs pažljivo, da prikupe blagovremeno svu dokumentaciju koja se u konkursu traži i da je dostave na navedenu adresu do 30. septembra najkasnije, pošto 60 dana traje konkurs.

Potpukovnik Mihajlov napominje da kandidati mogu biti osobe oba pola.

„Imamo iskustvo sa prethodnog konkursa gde je nekoliko kandidata ženskog pola uspešno savladalo sve sadržaje koji su pred njih bili postavljeni i uspešno se uključile od 1. avgusta u rad u našoj brigadi, 72. brigadi specijalne operacije“, kaže on.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove koji su definisani konkursom, što utvrđuje komisija, nakon toga bivaju upućeni na ocenu zdravstvenih i psiholoških sposobnosti u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu.

„Oni kandidati koji uspešno savladaju navedeno podvrgavaju se ulaznoj fizičkoj proveri koja je prilično zahtevna, pogotovo za lica iz građanstva koja se do tada nisu intenzivno bavila sportom, a podrazumeva trčanje na 3.200 metara za određeno vreme, podrazumeva sklekove, trbušnjake i plivanje i ronjenje, 15 metara na dah, ronjenje i plivanje 100 metara. Moraju biti spremni i da uspešno savladaju za određene norme te discipline. Oni koji uspešno savladaju tu ulaznu fizičku proveru, bivaju upućeni na selektivnu obuku“, naveo je Mihajlov.

Napominje da je selektivna obuka izuzetno naporna i zahtevna, traži da su kandidati psihofizički izuzetno sposobni, da su uporni, istrajni i visokomotivisani.

„Ali ovo ne treba da bude nešto što će odbiti potencijalne kandidate u startu, da ne konkurišu, to upravo treba da za njih predstavlja patriotski čin, izazov, da se oprobaju, da se dokažu i da ostvare svoj pun potencijal“, podvukao je Mihajlov.

Prema njegovim rečima, proces selekcije traje – najpre ide zdravstvenopsihološka provera, nakon toga se pozivaju na ulaznu fizičku proveru.

„To podrazumeva da oni već sa sobom donesu te sposobnosti, kako bi prošli taj deo. Nakon toga, selektivna obuka koja je sa prošlom generacijom trajala deset nedelja, podrazumeva da se svi oni koji su uspešno savladali prethodne faze selekcije, nalaze u jedinici i obuka se izvodi na nekom od poligona Vojske Srbije i delimično u kasarani ‘Rastko Nemanjić’ u Pančevu, u skladu sa posebno odobrenim planom“, dodaje on.

Za to vreme su svi kandidati smešteni u vojnom objektu, imaju ishranu, smeštaj i sve što je neophodno za realizaciju selektivne obuke, u okviru koje se realizuju sadržaji vojnostručne obuke i fizičke obuke. I nakon toga, kada završe selektivnu obuku, oni time završavaju sve što je neophodno kako bi postali profesionalni pripadnici naše jedinice.

Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije realizuju padobranske skokove. Mihajlov kaže da kandidati po ovom javnom konkursu nisu u obavezi da prođu padobansku obuku. Padobanska obuka jeste jedan od segmenata specijalne obuke pripadnika naše jedinice, ali zbog toga što je visokorizična, ona podrazumeva da se tu primenjuje princip dobrovoljnosti.

„Ronjenje, alpinizam, skijanje jesu delovi i segmenati te obuke, a ovde bih još naveo i obuku u borenju, obuku u brzoj, preciznoj paljbi, rukovanju naoružjem, snajperske kurseve, kurseve upotrebe minsko-eksplozivnog sredstva, samostalnu ishranu i preživljavanje u prirodi“, ističe poptukovnik.

Vojska Srbije, po njegovim rečima, ima najmodernija sredstva i opremu, što može biti dodatni motiv.

„Opremljeni smo oklopnim borbenim vozilima, bespilotnim letelicama, specijalnim pešadijskim i protivoklopnim sredstvima, optoelektronskim sredstvima, sredstvima telekomunikacije i sredstvima za ličnu zaštitu“, dodaje on.

Država, kako kaže, ulaže puno napora u poboljšanju standarda i poboljšanju statusa pripadnika specijalnih jedinica, pogotovo i pripadnika Vojske Srbije u celini.

„Uz odlične uslove za život i rad naših pripadnika, smatram da je sve to izuzetno primamljivo, dovoljno da se mladi ljudi usmere i da konkurišu za specijalne jedinice“, zaključio je potpukovnik Mihajlov.

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *