Privredna komora: Poslodavci prijavite se za sprovođenje dualnog obrazovanja

Bujanovac, 15. novembar 2023. Iz kancelarije Privredne komore Srbije (PKS) u Bujanovcu obaveštavaju javnost da je počela prijava poslodavaca za prijem učenika po dualnom modelu obrazovanja za školsku 2024/2025. godinu. Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika, mogu podneti prijavu putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/  do 15. januara 2024. godine.

Za prijavu je potrebno da putem portala podnesete:

 

  1. Zahtev za akreditacijuza svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani, ukoliko za isti već nemate akreditaciju i
  2. Izjavu o spremnostiza svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani u kojoj navodite broj učenika koji želite da primite, grad/opštinu na kojoj će se obavlјati učenje kroz rad, a opciono možete navesti i predlog škole sa kojom želite da uspostavite saradnju.

 

Uputstvo za korišćenje veb portala možete naći u prilogu. Takođe, dostupan je i video tutorijal na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=7dvmvsUfgiA .

“Ukoliko je Vaša kompanija akreditovana za realizaciju dualnog obrazovanja, podnosite samo Izjavu o spremnosti za obrazovni profil za koji imate akreditaciju. Ukoliko želite da se prijavite za obrazovni profil koji do sada niste realizovali i za koji nemate potvrdu o akreditaciji, potrebno je da pored izjave podnesete i novi zahtev za akreditaciju za taj profil/e, a dodatno i prateću dokumentaciju koja je navedena u dokumentu pod nazivom „Spisak prateće dokumentacije“. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 15. januara 2024. godine, elektronskim putem (na adresu  snezana.radivojevic@pks.rs ) ili putem pošte na sledeću adresu: PKS-RPK Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 12, 16000 Leskovac, sa naznakom „Dokumentacija za akreditaciju“.

Za učešće u dualnom obrazovanju, neophodno da poslodavac ima i dovolјan broj licenciranih instruktora, a ukoliko to nije slučaj i postoji potreba za  obučavanjem dodatnih instruktora, putem portala možete podneti i Zahtev za obuku instruktora. Tutorijal za podnošenje zahteva za obuku instruktora možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=7HDOhJ8juGE  .

Na bazi prikuplјenih Izjava, Privredna komora Srbije formira predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlјa ga Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odelјenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije. Konačnu odluku Ministarstvo prosvete doneće objavlјivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2024. godine. Na profilu kompanije na veb portalu, možete pratiti status podnete izjave o spremnosti i u svakom trenutku biti informisani o statusu vaše izjave.

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *