Predsednik KT: Odluka o promeni naziva škole u Biljači apsolutno nelegitimna

Bujanovac, 17. novembar 2023. Odluka bujanovačke Skupštine o promeni naziva OŠ „Desanka Maksimović“ u Biljači kod Bujanovca u OŠ „Ismail Kadare“ je ishitrena i apsolutno nelegitimna, poručio je  ministar državne uprave i lokalne samouprave i predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Aleksandar Martinović.

“Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu smatra da je odluka o promeni naziva OŠ „Desanka Maksimović“ u Bujanovcu u OŠ „Ismail Kadare“, koja je doneta na sednici SO Bujanovac 15. novembra ove godine, bez podrške srpskih odbornika koji učestvuju u radu SO Bujanovac, ishitrena i apsolutno nelegitimna”, navodi Martinović u današnjem saopštenju.

Albanska većina izglasala promenu naziva škole u Biljači, sad se pita Ministarstvo prosvete

Trebalo je, dodaje, prethodno obaviti konsultacije sa političkim strankama i odborničkim grupama koje zastupaju srpski narod u SO Bujanovac, kako bi se donela odluka koja bi bila usklađena i sa željama Albanaca i sa željama Srba.

“Umesto toga, srpski odbornici, ali i svi Srbi u opštini Bujanovac, stavljeni su pred svršen čin da je naziv osnovne škole promenjen, a u pitanju je Desanka Maksimović, jedna od najvećih srpskih pesnikinja, žena koja je bila čiste duše i otvorenog srca prema svim ljudima, bez razlike”, poručuje Martinović.

Istakao je i da je idejni cilj osnivanja i strateški cilj delovanja Koordinacionog tela  očuvanje mira i bezbednosti, što predstavlja preduslov za stvaranje i očuvanje istinskog multietničkog i multikonfesionalnog društva zasnovanog na demokratskim principima. Radi održanja pune političke stabilnosti i održanja principa vladavine prava, Koordinaciono telo se stara o poboljšanju uslova života svih građana, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vodeći računa o posebnostima svih nacionalnih identiteta, u sferi zdravstva, obrazovanja, socijalnih pitanja i svih drugih oblasti društvenog života.

“U vezi sa promenom naziva školskih ustanova, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,  ustanova može da vrši statusnu promenu, promenu naziva ili sedišta, pri čemu odluku o promeni naziva ili sedišta javne ustanove donosi organ upravljanja, uz saglasnost Ministarstva. Zahtev za davanje saglasnosti za promenu naziva ustanove podnosi se Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine. Škola ne može da vrši statusne promene, promenu naziva ili sedišta u toku nastavne godine. Izuzetno, ukoliko nastupe okolnosti usled kojih je sprečeno nesmetano odvijanje nastave, statusna promena sedišta može se izvršiti u toku nastavne godine, uz saglasnost Ministarstva”, stoji u saopštenju.

“Koordinaciono telo, predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije i dalje drže ispruženu ruku prema Albancima i njihovim predstavnicima na jugu Republike Srbije, ali je ona, što se pokazuje i na ovom primeru, i dalje u vazduhu“, naveo je Martinović.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *