KRYETARI I TK: VENDIMI MBI NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË SHKOLLËS NË BILAÇ JOLEGJITIME

Bujanoc, 17. nëntor 2023. Vendimi i Kuvendit të Bujanocit për ndryshimin e emrit të shkollës fillore në Bilaç afër Bujanocit nga “Desanka Maksimoviq” në “Ismail Kadare” është i nxituar dhe absolutisht jolegjitim, ka thënë ministri i Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale dhe kryetari i Trupit Koordinues për Komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Aleksandar Martinoviq.
“Trupi koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës beson se vendimi për ndryshimin e emrit të shkollës fillore në Bilaç nga“Desanka Maksimoviq” në “Ismail Kadare”, që u mor në seancën e mbajtur të Bujanocit Kuvendit të komunës më 15 nëntor të këtij viti, është bërë pa mbështetjen e këshilltarëve serbë të cilët marrin pjesë në punën e Kuvendit komunal të Bujanocit, andaj e konsiderojmë të nxituar dhe absolutisht jolegjitim”, thotë Martinoviq në njoftimin e sotëm.
Ai shton se është dashur të bëheshin konsultime me partitë politike dhe grupet e këshilltarëve që përfaqësojnë popullin serb në Kuvendin komunal të Bujanocit, në mënyrë që të merret një vendim që do të ishte në përputhje me dëshirat e shqiptarëve dhe serbëve.
“Në vend të kësaj, këshilltarët serbë, si dhe të gjithë serbët në komunën e Bujanocit, u përballën me faktin e kryer të ndryshimit të emrit të shkollës fillore, ndërkohë që bëhet fjalë për Desanka Maksimoviq, një nga poetet më të mëdha serbe, një grua që kishte një shpirt të pastër dhe zemër të hapur ndaj të gjithë njerëzve, pa dallim”, thotë Martinoviq.
Ai gjithashtu theksoi se qëllimi konceptual i themelimit dhe qëllimi strategjik i aktiviteteve të Trupit Koordinues është ruajtja e paqes dhe sigurisë, e cila është parakusht për krijimin dhe ruajtjen e një shoqërie të vërtetë multietnike dhe multikonfesionale të bazuar në parimet demokratike. Për të ruajtur stabilitetin e plotë politik dhe për të ruajtur parimin e sundimit të ligjit, Trupi Koordinues kujdeset për përmirësimin e kushteve të jetesës së të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë kombëtare, duke marrë parasysh veçoritë e të gjitha identiteteve kombëtare, në sferën e shëndetësisë , arsimit, çështjeve sociale dhe të gjitha fushat e tjera të jetës shoqërore.
“Në lidhje me ndryshimin e emrit të institucioneve shkollore, sipas Ligjit për bazat e sistemit të arsimit dhe edukimit, institucioni mund të bëjë ndryshim statusi, ndryshim emri ose selie, ndërsa vendimi për ndryshimin e emrit ose selisë së një institucioni publik bëhet nga organi drejtues, me pëlqimin e Ministrisë. Kërkesa për pëlqimin për ndryshimin e emrit të institucionit i paraqitet Ministrisë jo më vonë se 31 dhjetori i vitit aktual shkollor. Shkolla nuk mund të ndryshojë statusin, emrin apo selinë gjatë vitit akademik. Përjashtimisht, nëse ka rrethana që pengojnë mbarëvajtjen e orëve,ndryshimi i selisë mund të ndryshohet gjatë vitit akademik, me pëlqimin e Ministrisë”, thuhet në njoftim.
“Trupi koordinues, Presidenti i Republikës së Serbisë dhe Qeveria e Republikës së Serbisë ende po i shtrijnë dorën shqiptarëve dhe përfaqësuesve të tyre në jug të Republikës së Serbisë, por ajo edne mbetet në ajër, siç tregohet në këtë shembull”, tha Martinoviq.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *