Savet Albanaca traži od policije da poštuje princip dvojezičnosti

Bujanovac, 7. jul 2023. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) Nevzad Lutfiu zahtevao je od Policijske stanice (PS) Bujanovac da na zgradu stanice postavi natpis PS Bujanovac ispisanu na albanskom jeziku. U opštini Bujanovac dvojezičnost je zagarantovana zakonom. Poštovanje prava na službenu upotrebu albanskog jezika jedan je od zahteva albanskih političara sa juga Srbije u Planu od 7 tačaka, koji je Vlada Srbije prihvatila još 2013. godine.

Trenutno na zgradi bujanovačke policije stoji samo natpis PS Bujanovac na ćirilici, a Lutfiu traži da se postavi i natpis na albanskom jeziku.

Kako kaže, to je previđeno zakonom.

-Zbog ovoga sam poslao pismo službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske stanice u Bujanovcu, u kojem sam tražio da se postavi natpis na albanskom jeziku i da se poštuje dvojezičnost, kako je predviđeno zakonom – kaže šef NSA.

Putokaz u Bujanovcu

Službena upotreba albanskog jezika, pisma i simbola na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i međunarodnih konvencija, uz otklanjanje postojećih zakonskih prepreka, jedna je od tačaka Plana od 7 tačaka. Taj dokument koji su politički lideri Albanaca u Bujanovcu, Preševu i Medveđi predstavili kao temelj za “afirmaciju prava Albanaca u Preševskoj dolini” Vlada Srbije je prihvatila i usvojila 2013. godine.

Dvojezičnost u Bujanovcu i Preševu, opštinama u kojima Albanci čine većinu, garantuje i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Član 11 ovog Zakona propisuje da će jedinica lokalne samouprave obavezno svojim statutom uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15 odsto prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, najkasnije u roku od 90 dana od dana utvrđivanja zakonom propisanih uslova.

To znači da se na teritorijama ovakvih lokalnih samouprava  imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu.

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *