ALARM PËR PENSIONISTË: MASHTRIM ME THIRRJE TELEFONIKE PËR MARRJEN E KARTELAVE

Bujanoc, 7. dhjetor 2023. Pas ankesave të pensionistëve se persona të panjohur po i telefonojnë në lidhje me gjoja marrjen e kartave të pensionistit, Fondi i Sigurimeve Pensionale dhe Invalidor (FSPI) ka paralajmëruar se bëhet fjalë për mashtrim, pasi ata si të vetmit përgjegjës për shpërndarjen e kartelave, nuk i informojnë përdoruesit në këtë mënyrë.
“Fondi PIO u kujton pensionistëve që kanë paraqitur kërkesë për kartë pensioni se mund ta marrin kartën e tyre personalisht në një degë ose njësi tjetër organizative të Fondit ose në njësinë e vetëqeverisjes lokale, të përcaktuar në njoftimin që marrin nëpërmjet një mesazh në celularin e tyre ose në email”, është publikuar në faqen e Fondit SPI, me shënimin se kartat shpërndahen ekskluzivisht nga ky Fond.
Fondi rikujton se për hir të shpërndarjes më të shpejtë dhe efikase të kartave dhe pritjeve më të shkurtra, orari i punës së degëve të tyre është zgjatur dhe se kartat mund të merren edhe në orare shtesë, gjatë ditëve të javës nga ora 15:00 deri në orën 18:00. , si dhe të shtunave nga ora 07:00-12:00.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *