NGA SOT NË BUJANOC KRYQI I KUQ NDANË PAKO USHQIMORE, HIGJIENIKE DHE MIELL

Shkruan: N. Stevanoviq

Bujanoc, 26. tetor 2021. – Sot ka filluar shpërndarja e pakove ushqimore, higjienike dhe miellit, të cilat Kryqi i Kuq i ka përgatitur për 1170 familjet më të rrezikuara materialisht në komunën e Bujanocit.

Banorët e rrezikuar të Zarbincës, Pribocit, Suharnës, Novosellës, Ramabuçës, Çarrit dhe Muhocit do të jenë të parët që do t’i marrin këto pako, është thënë për portalin tonë në Kryqin e Kuq të Bujanocit.

Më pas, shpërndarja vazhdon në gjithsej 30 bashkësi lokale, ose 60 vendbanime.

Sipas Bratisllav Llazareviqit, sekretarit të Kryqit të Kuq të Bujanocit, pakot nuk janë të destinuara për qytetarët e komuniteteve lokale të Bujanocit dhe Tërnocit, sepse po ndihmohen përmes Kuzhinës Popullore.

– Paketat do t’u jepen familjeve që nuk përfitojnë ndihmë sociale për shkak se kanë tokë, e cila, megjithatë, nuk është e punueshme, por që i kufizon ata nga mundësia për të marrë ndihmë sociale. Më pas, familjet e moshuara të vetmuara, familjet me më shumë fëmijë dhe më shumë anëtarë, personat me aftësi të kufizuara dhe shfrytëzuesit e përkujdesjes së tjetrit – saktësoi Llazareviq.

Siç pritej, të gjitha 1170 paketat do t’u dorëzohen përdoruesve deri më 15 nëntor.

– Brenda këtij afati ndihma do të arrijë tek përdoruesi i fundit. Pakot ushqimore, higjienike dhe miell janë planifikuar në nivelin e një familjeje katër anëtarëshe për ekzistencën e tyre tre mujore – thotë Llazareviq.

Listat e më të rrezikuarve janë bërë në bashkëpunim me kryetarët e bashkësive lokale, të cilët siç tha, ai e dinë më së miri gjendjen në lokalitetet e tyre.

Ndihma është ofruar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe Ministrinë e Punës.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *