TETË MUAJ VONESË NË PAGAT E PUNONJËSVE TË FARMACISË

Shkruan: N. Stevanoviq
Bujanoc, 27. maj 2024. Punonjësit e Farmacisë publike në Bujanoc pagën e fundit e kanë marrë në fillim të muajit prill, që në fakt është gyjsma e pagës për shtatorin e të vitit të kaluar. U.D. drejtori Valbon Salihu ka konfirmuar për Bujanovaçke vonesën tetë mujore të pagave të punëtorëve dhe krizën e rëndë që po trondit këtë institucion dikur stabil. Sipas Salihut, rrugëdalje mund të jetë partneriteti privat-publik me një kompani, në të kundërtën do të vijojë likuidimi, pasi siç thotë ai, Farmacia si institucion publik nuk mund të mbijetojë më në treg.
Barnatorja tani mbahet gjallë me grantet e Komunës, e cila sipas buxhetit për këtë vit ka përgatitur 22 milionë dinarë.
Kriza në institucion nuk është e djeshme, thekson Salihu, ndërsa Bujanovaçke disa herë ka shkruar për krizën. Shkaqet kryesore janë numri joadekuat (i tepërt) i punonjësve, pagat relativisht të larta të diktuara nga shteti, marzhet e ulëta.
Foto: Valbon Salihu
– Komuna mund të na nxjerrë nga kriza, të gjejë një partner për të marrë Farmacinë dhe me sa di unë tashmë ka pasur diskutime për këtë temë. Edhe numrin e punëtorëve e kemi ulur në 11 që është numër i pranueshëm – thotë Salihu.
Ai theksoi gjithashtu se Bashkia ka marrë përsipër shlyerjen e borxheve të vjetra të institucionit.
Mirëpo, fakti është, siç thotë ai, se institucioni ka humbur klientë, të cilët tani furnizohen në barnatore private.
-Duke i bërë të barabarta në treg barnatoret publike dhe private, konkurrenca është bërë e ashpër ndërsa ne jemi të kufizuar në këtë aspekt ngaqë hapim procedura edhe për prokurimet më të vogla, kështu që gjithmonë mbetemi prapa kompanive private – thotë Salihu.
Kur Bujanovaçke pyeti se kur mund të presin punëtorët ndonjë pagesë, Salihu tha se institucioni aktualisht ka para dhe se sapo ka paraqitur kërkesë në Komunë për të ndihmuar me një shumë të caktuar që punëtorët të marrin një pagë të plotë.
Meqë ra fjala, farmacia është financuar gjithmonë nga të ardhurat e veta, pra nga fitimi i realizuar në treg. Tani ai nuk arrin të sigurojë rreth 2 milionë dinarë në muaj për paga, kontribute dhe shpenzime të tjera elementare.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *