JA SA DO TË JETË PENSIONI JUAJ NËSE PUNONI NË PERËNDIM

Bujanoc, 7. qershor 2024. Për t’u kualifikuar për pension në Gjermani mjafton të punosh 5 vjet në këtë shtet, për pensionin austriak nevojiten 15 vjet shërbim, ndërsa për pensionin zvicran vetëm një vit.
Në Gjermani kanë hyrë në fuqi rregullat e reja për punësim, të cilat sigurisht do të bëjnë që më shumë njerëz nga Serbia të shkojnë “përtej” në kërkim të një page më të mirë. Pavarësisht se çfarë bëjnë, të gjithëve u intereson e njëjta gjë – sa kohë duhet të punojnë për të marrë të drejtën e pensionit të huaj dhe i njëjti është interesi i atyre qytetarëve që planifikojnë të shkojnë në ndonjë vend tjetër “të premtuar”, si Austria apo Suedia. Lajmi i mirë për të gjithë ata është se Serbia ka marrëveshje me të gjitha ato vende, kështu që ata mund të marrin pensione të huaja edhe në vendin tonë.
Rregullat e reja, të njohura si “harta e shansit” për kërkimin e punës në Gjermani, hynë në fuqi më 1 qershor dhe zbatohen për punëtorët me të paktën dy vjet trajnim profesional ose një diplomë universitare, dhe në këtë mënyrë Gjermania po lufton mungesën e fuqisë punëtore , transmeton Nova.rs.

Falë “kartës së shansit”, mijëra qytetarë serbë do të mund të shkojnë legalisht në vendin ku tashmë punojnë një numër i madh i njerëzve nga vendi ynë.
Dhe ata që kanë punuar në Gjermani për pesë vjet do të kenë të drejtë për pension të huaj.Përkatësisht, për realizimin e të drejtës së pensionit mjaftojnë vetëm pesë vite përvojë pune në Gjermani. Sigurisht, në atë rast, pensioni do të jetë shumë i vogël.
Për shembull, nëse dikush ka punuar në Gjermani për pesë vjet me një pagë mesatare prej 2600 euro, ai do të marrë rreth 180 euro çdo muaj. Natyrisht, sa më e lartë të jetë paga, aq më të larta janë kontributet për sigurimet pensionale dhe kjo do të thotë një pension më i lartë në pleqëri. Sa i përket pensionit minimal në Gjermani, ai nuk është i përcaktuar me ligj, por sipas mediave, ekspertët e “German Pension Insurance” kanë thënë në fund të vitit të kaluar se pensioni minimal në këtë vend është pak më pak se 600 euro.
Sigurisht që ka edhe kushte të tjera për pension, që aktualisht është të paktën 65 vjet e 11 muaj jetë, si për femrat, ashtu edhe për meshkujt, por ky kufi është në lëvizje, pra në vitin 2031 do të jetë 67 vjeç.

Për pension në Austri kërkohen 15 vite shërbim
Shumë serbë jetojnë dhe punojnë në Austri, ku edhe mosha e pensionit po shtyhet prapa, kështu që deri në vitin 2033 si burrat ashtu edhe gratë mund të dalin në pension në moshën 65 vjeçare, duke pasur parasysh se gratë tani e ndërpresin punën më herët, me 60 vjet. Përsa i përket viteve të shërbimit, në Austri kërkesa minimale është 15 vjet.
Sa i përket masës së pensionit, as në Austri nuk ka një minimum ligjor, por mesatarisht është rreth 1200 euro për beqarët dhe 1800 për të siguruarit që jetojnë me partner.
Më së paku punë bëhet për pensionin zviceran
Ata që aktualisht punojnë në Zvicër, por planifikojnë të kthehen në Serbi në të ardhmen, kanë më së paku arsye për t’u shqetësuar, duke pasur parasysh se në këtë vend për pension mjafton vetëm një vit përvojë pune. Përveç punës, qytetarët e Serbisë mund të ushtrojnë të drejtën e pensionit zviceran nëse janë të siguruar për së paku një vit përmes bashkëshortit të tyre që ka punuar në këtë shtet dhe nëse gjatë asaj periudhe kontributet kanë qenë të paktën dyfishi i minimumit.
Sigurisht që për pension duhet të plotësohet kushti i moshës 65 vjeçare. Përndryshe, në mars të këtij viti, zviceranët votuan në referendum për vendosjen e pensionit të 13-të.

Në Slloveni mund të dalësh në pension me 15 ose 40 vjet përvojë pune
Që nga 1 janari, pensioni më i ulët në Slloveninë e afërt është rreth 340 euro, por ata pensionistë që kanë përfunduar jetën e plotë të punës marrin të paktën 750 euro.
Kjo përvojë e plotë pune është 15 vjet për burrat dhe gratë që mbushin moshën 65 vjeç.
Megjithatë, për ata që duan të dalin në pension më herët, në moshën 60 vjeç, duhet të kenë 40 vjet përvojë pune.

Sistemi i pensioneve në Suedi është krejtësisht i ndryshëm

Punëtorët në Suedi dalin në pension në moshën 65 vjeçare. Megjithatë, sistemi i pensioneve në Suedi nuk ka shumë të përbashkëta me tonën. Sistemi suedez i pensioneve, përbëhet nga tre pjesë – pensioni publik nga shteti është në fund, pasuar nga pensioni profesional, i cili paguhet nëse punëdhënësi ka paguar rregullisht kontributet (që nuk është e detyrueshme, por është një praktikë e vendosur. ), ndërsa kursimet e pensioneve private shkojnë në krye.
Pensioni i garantuar, pra shuma më e vogël e paguar nga shteti nëse dikush ka të ardhura më të ulëta, dhe vitin e kaluar ka qenë rreth 700 euro për beqarët, ose 600 për qytetarët që jetojnë me bashkëshortin.
Për të pasur të drejtën e këtij pensioni, punëtorët duhet të kenë qenë banorë të Suedisë për të paktën tre vjet dhe shuma që marrin qytetarët më të moshuar nuk bazohet në kohëzgjatjen e shërbimit, por në nivelin e pagës.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *