NË KOMUNËN E BUJANOCIT MË SHUMË VOTUES SE BANORË

Shkruan: N. Stevanoviq
Bujanoc, 5. dhjetor 2023. Në komunën e Bujanocit, e cila sipas të dhënave zyrtare nga regjistrimi i vitit 2022, ka 41.068 banorë, të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit do të kenë 1.675 qytetarë më shumë, përkatësisht 42.743. Kaq janë regjistruar në listën e zgjedhësve, e cila u mbyll më 1 dhjetor. Numri i votuesve është dëshmi zyrtare që Bujanovaçke e ka marrë nga Administrata Komunale të martën.
Bujanoci nuk është e vetmja komunë në të cilën ka më shumë votues (qytetarë të rritur) se të gjithë banorët, andaj këtë absurd më herët e ka paralajmëruar edhe Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale.
Autoritetet theksuan se numri i qytetarëve të regjistruar në listën zgjedhore nuk mund të krahasohet me numrin e banorëve nga regjistrimi i popullsisë.
Ministria theksoi se “regjistrimi i popullsisë paraqet numrin aktual të qytetarëve sepse bëhet sipas parimit të anketimit të qytetarëve që janë në dispozicion për të ofruar të dhëna në momentin e regjistrimit dhe është në baza vullnetare, ndërsa lista unike zgjedhore është evidencë e të gjithë shtetasve të moshës madhore që janë shtetas dhe banojnë në Serbi”.
Thuhet se zgjedhësi regjistrohet në listën e zgjedhësve sipas vendbanimit, ndërsa zgjedhësi që banon jashtë vendit në vendbanimin e fundit para se të shkojë jashtë shtetit, pra në vendbanimin e fundit të njërit prej prindërve të tij, me faktin se. të dhënat për vendbanimin e tij shënohen edhe në listën e zgjedhësve jashtë vendit.
Gjithashtu, “një person i zhvendosur brenda vendit regjistrohet në listën e zgjedhësve sipas vendit ku është regjistruar si i zhvendosur brenda”.
Gjithashtu shtohet se Ministria e Punëve të Brendshme i dorëzon ministrisë të dhënat nga evidencat zyrtare për vendbanimin dhe vendqëndrimin e qytetarëve, e cila i klasifikon sipas llojit të ndryshimeve dhe i dorëzon në administratat kompetente komunale dhe të qytetit.
Ministria shkarkon gjithashtu të dhëna nga librat e amëzës në lidhje me faktin e vdekjes dhe të dhëna të tjera të rëndësishme për përditësimin e listës së zgjedhësve dhe i dërgon ato në mënyrë elektronike në administratat e sipërpërmendura.
“Të dhënat për votuesin në listën zgjedhore kushtëzohen ekskluzivisht nga të dhënat nga evidencat tjera zyrtare”, ka përfunduar Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale.
Ndër vite, numri i personave të regjistruar në listat zgjedhore në komunën e Bujanocit variron, rreth 42.000.
Në të njëjtën kohë, në zgjedhjet lokale dalin rreth 21 mijë votues, ku pjesëmarrja është zakonisht e lartë për shkak të marrëdhënieve serbo-shqiptare. Kështu, në vitin 2020 kanë votuar 20.958 votues, katër vite më parë 21.291 dhe në vitin 2012 kanë dalë në votime 21.430 qytetarë.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *