NGA GQ DEJAN STOJANOVIQ THONË SE FLETA E KONTROLLIT ISHTE NË KUTI PAS MBYLLJES SË VENDIT TË VOTIMIT 47

Shkruan: N Stevanoviq
Bujanoc, 6. qershor 2024. – Duke gjykuar nga procesverbali i punës së komisionit zgjedhor në vendvotimin numër 47 (salla e vogël e Shtëpisë së kulturës) në Bujanoc, të cilin e ka siguruar portali ynë, fleta e kontrollit ka qenë në kutinë e votimit dhe është plotësuar siç duhet. Kur materiali zgjedhor mbërriti në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, megjithatë, u konstatua se nuk kishte fletë kontrolluese, kështu që KKZ-ja sipas detyrës zyrtare e anuloi votimin. Më së shumti vota në këtë vend ka marrë Grupi i qytetarëve të Dr. Dejan Stojanoviq Meçet – 256, i ndjekur nga koalicioni SNS me 152 vota.
Në foton më poshtë mund të shihni një kopje të procesverbalit, ku shihet se është shënuar PO në pyetjen “A është gjetur fletë kontrolli në kutinë e votimit”, si dhe në pyetjen “A është firmosur fleta e kontrollit nga zgjedhësi i parë që ka ardhur në qendrën e votimit dhe së paku një anëtar i komisionit zgjedhor.
Për shkak të kësaj, lindi dyshimi se fleta e kontrollit është dërguar me materiale të tjera zgjedhore në KKZ dhe se aty është zhdukur si me magji.
GQ-ja i Dr. Stojanoviqit na konfirmoi të mërkurën se kanë paraqitur kundërshtim ndaj vendimit për anulimin e votimit për VV 47.
Bujanovaçke ka tentuar të mësojë më shumë rreth rrethanave të zhdukjes së fletës së kontrollit nga kryetari i Komisionit Zgjedhor, Fejzi Beqiri, por ai nuk iu është përgjigjur thirrjeve dhe mesazheve.
Dëshiruam ta pyesim Beqirin edhe pse në ueb faqen e Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (KRZ) në mesin e shënimeve për punën e këshillave zgjedhore në të gjitha 59 vendvotimet në komunën e Bujanocit, mungon vetëm procesverbali nga vendvotimi numër 47.
Deklaratat e pakonfirmuara të anëtarëve të Komisionit Zgjedhor se fleta kontrolluese me materiale të tjera është dërguar në KKZ, jemi përpjekur t’i verifikojmë me kryetarin e Këshillit zgjedhorr Reshat Ramadani, por nuk kemi mundur të kontaktojmë me të.
Përndryshe, qendra e votimit numër 47 nuk është e vetmja ku ka fituar GQ Dr. Stojanoviq, ndërsa komisioni zgjedhor më pas e anuloi votimin. Një situatë e tillë është edhe në VV 46, gjithashtu në Shtëpinë e Kulturës, për të cilën ka shkruar Bujanovaçke.
Aty ku do të përsëritet votimi, komisioni zgjedhor duhet të marrë një vendim përfundimtar sot pas shqyrtimit të kundërshtimeve.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *