FILLON REGJISTRIMI I BUJQËSISË

Bujanoc, 29. shtator 2023. Regjistrimi i Bujqësisë 2023 do të fillojë në Serbi më 1 tetor dhe do të zgjasë deri më 15 dhjetor.
Regjistrimi do të listojë fermat familjare, kompanitë e biznesit, kooperativat bujqësore, format e tjera të organizimit me statusin e personit juridik dhe sipërmarrësit e regjistruar për të kryer kryesisht aktivitete prodhuese bujqësore.
253 koordinatorë komunalë dhe 2842 regjistrues do të punojnë si zbatues të drejtpërdrejtë të Regjistrimit.
Nga data 28 shtator deri më 15 dhjetor 2023, pranë Institutit Republikan të Statistikave u organizua një Infoqendër me detyrë për të ofruar të gjithë informacionin e nevojshëm për popullatën përmes linjës telefonike falas: 0800 444 005, njoftoi RZS.
Në faqen e internetit të Censusit, popispoljoprivrede.stat.gov.rs, mund të gjeni të gjitha informacionet e rëndësishme, si dhe materialet e përgatitura metodologjike për kryerjen e Censusit.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *