fbpx

FILLON APLIKIMI PËR NDIHMË SHTETËRORE DEDIKUAR FËMIJËVE DERI NË MOSHËN 16 VJEÇARE

Bujanoc, 18. gusht 2023. (Foto ilustrim) – Të dielën më 20 gusht do të fillojë aplikimi për ndihmë prej 10.000 dinarë të dedikuar për çdo fëmijë nën moshën 16 vjeçare. Ndihma pranohet nga prindi ose kujdestari i secilit fëmijë që është shtetas i Serbisë të lindur më 21 nëntor 2006 dhe pas kësaj date. Aplikimi zgjatë deri më 20 shtator, ndërsa pagesa fillon pesë ditë më vonë.

Siç thuhet nga Ministria e Financave, aplikimi bëhet përmes portalit të Administratës së Thesarit, ku nënat dhe etërit vetëushqyes shënojnë numrin e tyre personal, numrin e amëzës të çdo fëmije dhe emrin e bankës.

Propozimtligji përcakton se të drejtën për të ndihmuar ka nëna i fëmijës dhe përjashtimisht babai, kujdestari ose kujdestari ushqyes, në kushtet e përcaktuara me vendimin ligjor në fjalë.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *