POLICIA: NUK KA KONFLIKTE MBI BAZA NACIONALE, GJENDJA STABILE

Bujanoc, 14. nëntor 2023. Në rajonin e Policisë së Vranjës, ku përfshihet edhe Bujanoci, numri i krimeve, aksidenteve në komunikacion dhe personave të lënduar ka shënuar rënie në tetor krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Nuk ka pasur asnjë konflikt në baza kombëtare.
Në raportin e Policisë së Vranjës për muajin tetor, thuhet se gjendja e sigurisë në zonën e këtij departamenti policor është stabile.
Marrëdhëniet ndëretnike janë të mira, nuk ka pasur konflikt në baza ndëretnike”, thuhet në raport.
Situata në Zonën e Sigurisë Tokësore është e favorshme, nuk ka pasur sulme apo provokime të armatosura ndaj forcave të sigurisë të vendosura në këtë zonë. Nuk u kryen sulme të armatosura nga migrantë, as nuk pati shqetësime në shkallë të gjerë të rendit dhe qetësisë publike nga migrantët.
Janë regjistruar 111 (138) vepra penale, që është 27 ose 19,56% më pak, nga të cilat 95 (130) nga fusha e krimit të përgjithshëm, 13 (7) nga fusha e krimit ekonomik, 3 (1) nga fusha e krimit ekologjikë, ndërsa nga fusha e teknologjisë së lartë dhe krimit politik nuk është regjistruar asnjë vepër penale, si në të njëjtin muaj të një viti më parë.
Dyshohen 103 (100) kryes të veprave penale, për 10 (6) persona është marrë vendimi për paraburgim, ndërsa policia ka arrestuar 5 (8) persona.
Numri i veprave penale në fushën e krimit të përgjithshëm në tetor të këtij viti është më i ulët krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë për 35 vepra ose 26,92%. Në tetor të këtij viti janë regjistruar 95 vepra penale, ndërsa në të njëjtin muaj të një viti më parë janë regjistruar 130.
Në strukturën e veprave penale të krimit të përgjithshëm mbizotërojnë veprat kundër pasurisë 31 (49), pastaj kundër shëndetit të njerëzve 21 (19), kundër sigurisë në komunikacion 8 (12), kundër rendit dhe qetësisë publike 2 (7), kundër lirisë dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarëve 7 (2), kundër martesës dhe familjes 6 (23), kundër jetës dhe trupit 6 (6), kundër sigurisë së përgjithshme 2 (2) dhe kundër autoriteteve shtetërore 3 (1).
Nga krimet më të rënda janë regjistruar: vrasje në tentativë 1 (0), kalim ilegal i kufirit dhe kontrabandë me njerëz 1 (3), vjedhje e rëndë 7 (7), vjedhje 17 (13) dhe dhunë në familje 6 (23).
Trendi i uljes së numrit të veprave penale të dhunës në familje ka vazhduar edhe në muajin tetor, veçanërisht në zonën e qytetit të Vranjës, ku numri ka zbritur nga 14 në 3. Nuk ishte regjistruar asnjë krim i rëndë për vrasje, përdhunim dhe grabitje.
Në muajin tetor të këtij viti në territorin e Drejtorisë së Policisë në Vranjë janë regjistruar 13 (7) vepra penale nga fusha e krimit ekonomik, që është 6 ose 85,71% më shumë.
Struktura e veprave penale të krimit ekonomik: 6 (1) raste nga Ligji për procedurën tatimore dhe administratën tatimore, 2 (5) raste të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, 1 (0) raste të falsifikimit të dokumentit zyrtar, 1 (0) raste të objektit pa leje ndërtimi, 1 (0) raste 0) angazhim i paautorizuar në një veprimtari të caktuar, marrje ryshfeti 1 (0) dhe 1 (0) tregti ilegale.
Nuk ka pasur shkelje të rendit dhe qetësisë publike në shkallë më të gjerë dhe në baza ndërnacionale.
Gjatë muajit tetor janë regjistruar 25 shkelje, po aq sa në muajin raportues të një viti më parë.
Struktura e veprës penale është: fyerja, ushtrim i dhunës, kanosja ose përleshja 19 (21), sjellja e pahijshme, vrazhdë dhe e pamatur 4 (3), grindjet, të bërtiturat dhe zhurmat në vend publik 1 (1) dhe fyerja e një zyrtari në kryerjen e detyrave zyrtare 1 (0) ).
Janë evidentuar 36 (33) kundërvajtës.
Ishin 14 (8) recidivistë dhe 2 (2) autorë të cilët në momentin e kryerjes së veprës kanë qenë nën efektin e alkoolit.
Gjatë vendosjes së rendit dhe qetësisë publike janë ndaluar 3 (3) persona dhe janë mbajtur 2 (2) persona.
Koha më e zakonshme e shkeljeve është nga ora 12:00 deri në 18:00, dhe vendi më i zakonshëm i ekzekutimit është në rrugë.
Gjatë muajit tetor janë mbajtur 118 (133) takime publike në zonën e Drejtorisë së Policisë në Vranjë.
Gjendja e sigurisë në komunikacion në zonën e Drejtorisë së Policisë në Vranjë, gjatë tetorit 2023, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak, është më e favorshme për shkak se numri i aksidenteve në komunikacion dhe personave të lënduar është ulur.
Numri i përgjithshëm i aksidenteve në komunikacion është 46 (57), që është më pak për 11 aksidente trafiku ose 19,30%. Janë regjistruar 16 (27) aksidente me viktima, 11 ose 40,74% më pak se muaji i njëjtë i vitit paraprak. Nuk ka pasur viktima në aksidente trafiku, si në muajin raportues të vitit paraprak. Janë lënduar 20 (33) persona.
Janë konstatuar 3614 (3691) kundërvajtje në trafik.
Shkeljet më të shpeshta janë mospërdorimi i rripit të sigurisë, tejkalimi i shpejtësisë, ndalimi dhe parkimi jo i duhur, mos ndezja e dritave gjatë ditës etj.
Shkaqet më të shpeshta të aksidenteve në komunikacion janë: kryerja e gabuar e veprimeve në komunikacion nga drejtuesi i mjetit, veprimet e pakujdesshme nga ana e shoferit, dështimi i shoferit lidhur me perceptimin e gabuar të situatës në komunikacion, shpejtësia e papërshtatshme për kushtet e komunikacionit dhe kushtet e rrugës, dështimi i shoferit për shkak të papërvojë, sjellja e papërshtatshme dhe e pahijshme e drejtimit të automjetit, ekzekutimi i gabuar i një kthese ose manovrimi tjetër i mjetit, etj.
Fluksi i migrantëve nga drejtimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në krahasim me tetorin e vitit të kaluar ka shënuar rënie, ndërsa është rritur fluksi i tyre nga Bullgaria.
Nuk ka pasur sulme të armatosura në të cilat të kenë marrë pjesë migrantët, e as nuk ka pasur prishje të rendit dhe qetësisë publike në shkallë të gjerë.
Emigrantët kanë kryer një vepër penale, ndërsa në tetor 2022 nuk ka pasur asnjë krim. Në tetor të këtij viti dhe vitin e kaluar nuk është kryer asnjë vepër penale në dëmë të migrantëve.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *