KARTELAT E PENSIONISTËVE VLEJNË NGA E HËNA, SHIKONI LISTËN E TË GJITHA ZBRITJEVE

Bujanoc, 30. shtator 2023. – Nga e diela (1 tetor) pensionistët mund të përdorin kartelën e pensionistit dhe të përfitojnë zbritje për mallra dhe shërbime, ndërsa Fondi i Republikës për Sigurimin Pensional dhe Invalidor (FRSPI) ka publikuar listën e plotë të vendeve ku dhe sa të kenë zbritje pensionistët.
Zbritjet zbatohen për fusha të ndryshme, si udhëtimi, qëndrimi në banja rehabilitimi, farmaci, shërbime makinash, dyqane, objekte shëndetësore, objekte kulturore, restorante, pishina.
Shumat e zbritjeve variojnë nga 2 në 66 përqind, por shumica janë midis 5 dhe 10 përqind.
Listën e zbritjeve mund ta shihni KËTU.
Pensionistët mund të paraqesin një kërkesë për lëshimin e Kartelës së Pensionit në mënyrë elektronike në faqen e internetit të Fondit PIO ose në një degë të atij Fondi, ku punonjësit e Fondit do të ndihmojnë pensionistët dhe do të plotësojnë një kërkesë elektronike për ta.
Për regjistrim kërkohet vetëm një kartë identiteti dhe e gjithë procedura zgjat deri në dy minuta.
Kartat mund të merren në sportelet e Fondit SPI, prej të cilave janë 170 në të gjithë Serbinë. Fondi SPI do të njoftojë pensionistët me telefon ose email, në varësi të asaj që përdoruesi ka vendosur gjatë aplikimit, kur kartat e tyre të pensionit të jenë gati për t’u mbledhur në degë.
Ky projekt i Fondit përfshin, siç thonë ata, komunitetin më të gjerë shoqëror, në radhë të parë Qeverinë, pushtetin lokal, subjektet afariste me përgjegjësi shoqërore dhe sipërmarrësit të cilët do të ofrojnë zbritje të veçanta për pensionistët që paraqesin kartën e pensionistit kur paguajnë për mallra dhe shërbime si ndërmarrjet publike, shoqëri tregtare dhe institucione që do të ofrojnë mundësinë e përfitimit në bazë të pikëve.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *