PUNES E KONTROLLUAR NE SEKTORIN PUBLIK DHE NE TRE VITET E ARDHSHME

Bujanoc, 10. tetor 2023. Punësimi i kontrolluar në sektorin publik të Serbisë do të zgjatet deri më 31 dhjetor 2026, sipas propozimit të Ligjit për sistemin buxhetor, i cili është miratuar nga Qeveria dhe i është dërguar Kuvendit për vendosje.
Në Strategjinë e rishikuar fiskale për periudhën 2024-2026, shteti nuk parashikon që menaxhimi i numrit të të punësuarve të rregullohet sistematikisht, kështu që një pjesë e sektorit shtetëror do të vazhdojë të funksionojë me mungesë të stafit edhe në tre vitet e ardhshme, vlerësoi Këshilli Fiskal, raporton N1.
Siç thuhet, zgjidhja ligjore aktualisht e vlefshme parashikon që kontrolli i punësimit në sektorin publik të jetë i vlefshëm deri në fund të vitit 2023. Kontrolli nënkupton që përfituesit buxhetorë mund të punësojnë deri në 70 për qind të atyre që largohen nga sektori publik, pa pëlqimin e Komisionit Qeveritar. Për çdo punësim shtesë, ata kanë nevojë për lejen e komisionit, me parashikimin që numri i punonjësve të përhershëm të mos jetë më shumë se një për qind më i lartë se në fund të vitit 2020.
Këshilli Fiskal bën me dije se mbështetja e tepruar në këtë masë lë pasoja negative të qëndrueshme në cilësinë e punës së segmenteve të rëndësishme të sektorit shtetëror. Këshilli paralajmëroi se Administrata Tatimore nuk ka inspektorë të mjaftueshëm, gjë që mund të jetë një nga arsyet për uljen e mbledhjes së TVSH-së.
Gjithashtu, sipas vlerësimeve të Këshillit Fiskal, mangësi serioze kanë edhe shërbimet inspektuese. Ky sistem, kur përjashtohen inspektorët tatimorë dhe inspektorët e mbrojtjes së mjedisit, i mungojnë rreth 500-1000 persona.
Në shëndetësi ka pasur rritje të numrit të punonjësve pas shpërthimit të pandemisë, por pjesë të rëndësishme të këtij sistemi vazhdojnë të funksionojnë me mungesë të personelit mjekësor, paralajmëroi Këshilli Fiskal.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Mjedisit, në fund të vitit 2022 ishin të punësuar 414 persona në të gjitha bazat, një e pesta më pak se 514 punonjës me kohë të plotë të parashikuara nga sistematizimi.
Këshilli Fiskal vlerësoi se deficiti real është ndoshta shumëfish më i lartë, sepse sistematizimi ekzistues do të duhej të zgjerohej për shkak të respektimit të direktivave të BE-së.
“Këto probleme kanë kërkuar prej kohësh ndërhyrje urgjente të shtetit, por jo vetëm që nuk ka ndodhur prej vitesh, por madje nuk ka plane konkrete për zgjidhjen e tyre”, thuhet në vlerësimin e Këshillit Fiskal.
Ndalimi i punësimit u fut dhjetë vjet më parë, në dhjetor 2013, si një zgjidhje e detyruar që synonte të frenonte lëvizjen e pakontrolluar të masës së pagave në atë kohë dhe të sillte kursime të shpejta buxhetore. Planet fillestare parashikonin që ndalimi të zgjaste për dy vjet, deri në fund të vitit 2015.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *