Përfundoi praktikën e OSBE-së për minoritetet

Të enjten, Misioni i OSBE-së në Serbi shënoi përfundimin me sukses të ciklit të katërt të Programit të Praktikës Profesionale për të rinjtë nga Serbia jugore dhe jugperëndimore për vitin 2023.
– Në ceremoninë e shënimit, u njohëm me arritjet e pjesëmarrësve tanë të dashur meshkuj dhe femra, të cilët prezantuan projektet e hartuara dhe të realizuara gjatë një praktike profesionale dhjetëmujore në institucionet shtetërore në Serbi – njofton OSBE.

Programi i praktikës profesionale u zbatua nga Misioni i OSBE-së në Serbi në partneritet me Ministrinë e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social dhe me mbështetjen e misioneve të përhershme në OSBE.

– Programi i praktikës profesionale punon në përfshirjen e të rinjve nga komunitetet e nënpërfaqësuara në punën e institucioneve të republikës. Ky program është i veçantë në atë që u mundëson pjesëmarrësve të përmirësojnë njohuritë e tyre për sektorin publik, përmes përvojës profesionale në shërbimin civil – thuhet në deklaratën e OSBE-së.

Duke i dhënë fund këtij cikli të Programit të Praktikës Profesionale, Misioni i OSBE-së në Serbi, siç thonë ata, synon ta përmirësojë atë gjatë vitit 2024 në mënyrë që të përmirësojë lidhjen e mëtejshme të institucioneve shtetërore me të rinjtë nga komunitetet e nënpërfaqësuara nga Serbia jugore dhe jugperëndimore.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *