NDIHMA PËR ROMËT E BUJANOCIT, ÇARËSE DRUNJËSH, MAQINA PËR QEPJE, VEGLA DHE PAISJE

Shkruan: I. Jovanoviq
Bujanoc 30. tetor 2023. Njëmbëdhjetë romë të Bujanocit morën çarëse të drunjëve, makina qepëse dhe vegla për murosje dhe fasadë. Bëhet fjalë për grante ekonomike në vlerë prej 1500 deri në 2500 euro për romët nga territori i komunës së Bujanocit, për të kthyerit pas riatdhesimit si dhe për pjesëtarët e grupeve tjera më pak të punësueshme. Makinat dhe pajisjet fituesve ua dhuroi Adem Salihi, këshilltar në Kuvendin e komunës Bujanoc.
Komuna e Bujanocit ka shpallur konkurs në tetor të vitit të kaluar dhe ka marrë pjesë me 20 për qind të mjeteve në projektin e realizuar nga Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), ndërsa financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë në kuadër të projektit “Mbështetje teknike dhe mbështetje punësimi për organizatat rome dhe rome në Serbi”.
Ndihma është e njëhershme dhe e pakthyeshme. Me makineritë dhe mjetet që kanë marrë, ata do të mund të fillojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre, të gjitha me synimin për të përmirësuar kushtet e jetesës.
– Konkursi është hapur në tetor të vitit të kaluar, dhe se kush do t’i marrë mjetet për blerjen e makinerive është përcaktuar nga komisioni nga Beogradi. Ata vizituan familjet e aplikantëve dhe sipas kritereve të tyre përcaktuan se kush do t’i marrë fondet. Ata vlerësuan në bazë të gjendjes së tyre financiare, numrit të fëmijëve, nëse ka të sëmurë në familje etj. – thotë për Bujanovaçke një nga liderët e romëve, Ibro Idiq.
Pesë romë, thotë ai, kanë marrë çarëse druri, tri rome makina qepëse, ndërsa tre prej tyre kanë marrë vegla për murosje dhe fasadim.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *